Høringsinnspill til Justiskomiteen fra Veien Tilbake

Veien Tilbake har sitt utspring fra Hassel Fengsel, og har siden før formell stiftelse av organisasjonen, hatt fokus på gode tilbud og meningsfulle aktiviteter, som skal bidra til reduksjon av tilbakefall til ny kriminalitet. Vi har et helhetlig, og individuelt fokus, som en aktiv samarbeidspartner […]

Forutsigbarhet for frivilligheten

Forutsigbarhet for frivilligheten Veien Tilbake er et ideelt aksjeselskap som har som formål å arrangere aktiviteter som skal bidra til å integrere vanskeligstilte i samfunnet. Veien Tilbake har røtter tilbake til 2012 og har sitt utspring fra Hassel fengsel og vi har gjennomført en rekke […]