Vi i Veien Tilbake har inngått et samarbeid med kriminalomsorgen, noe som har vært til stor hjelp for mange i sitt tilbakeføringsarbeid. Vi har har tilbud både for innsatte i fengsel og ved straffegjennomføring ved Friomsorgskontorene. Dette arbeidet mot en ny hverdag vil innebære en prosess som vil kreve at vi begynner i god tid før du er ferdig med soning.

Tilbud for straffedømte

  • Besøkstjeneste
  • Aktiviteter og tilbud tilrettelagt for insatte på fremstilling og ved perm
  • Kurs som gjennomføres i fengsel
  • Hentetjeneste ved løslatelse
  • Motivasjonsforedrag i fengsel
  • Indivuell tilpasset oppfølging
  • Samhandling med offentlige tjenester
  • Samhandling mellom organisasjoner
  • Bistand med etablering i ordinært arbeidsliv
  • Integrering i frivilligheten i Norge

Hos oss har vi flere tilbud som kan være aktuelt for deg. Dersom du tenker at dette kan være noe for deg eller har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. 

Håkon Fosshaug Holst

Kontaktperson prosjekt Kriminalomsorgen