Prosessen er ekspedisjonen Ekspedisjonen er metoden

Målrettet, strukturert fysisk aktivitet over lang tid, som kulminerer i en gjennomføring. Vi bruker sykkel som verktøy i våre ekspedisjoner. Vi vet av erfaring at sykkel er velegnet for å ivareta en god og skånsom opptrening av kroppen, samtidig som sykkel som lagsport ivaretar hvert enkelt individ innenfor en gruppe/lag. Mestringsreisen kan ikke beskrives. Den må oppleves.

Deltakerne vil gjennom dette prosjektet også bli introdusert og bli kjent med andre miljøer innenfor trening og fysisk aktivitet. Dette stimulerer til aktiv nettverksbygging, som er et viktig element for reintegreringen.

Ni av ti som deltar på våre ekspedisjoner lykkes i å etablere ett nytt liv uten rus og kriminalitet. Samtidig blir mange av deltakere viktige ressurspersoner i Veien Tilbake og vårt tilbud til neste gruppe.

Ønsker du å være en del av neste Mestringsreise?

Send inn søknad via soknad.veien-tilbake.no

Petter Berggren

Ekspedisjonsleder

Bjørn Inge Berg

Prosjektleder