Administrasjonen i Veien Tilbake

Administrasjonen består av daglig leder med ansvar for det økonomiske og øverste personalledelse.  Prosjektledere med ansvar for den daglige driften med egne budsjett og personalledelse. 

Aksjepostholdere Veien Tilbake

Eierne velger styrets medlemmer og selskapet sine vedtekter.  Eierne godkjenner selskapet sitt årsregnskap.  Veien Tilbake er et ideelt AS hvor eierne ikke kan ta ut utbytte av overskuddet,  alt skal tilfalle selskapet. 

André J. Stensrud

Medeier

Håkon F. Holst

Medeier

Bjørn Inge Berg

Medeier

Petter Berggren

Medeier

Bjørg Stensrud

Medeier

Styret i Veien Tilbake

Styret velger daglig leder, fører tilsyn med selskapet aktiviteter og daglig ledelse. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at selskapet er forsvarlig organisert.

André J. Stensrud

Styreleder

Runar Johansen

Styremedlem

Tone Midtsveen

Styremedlem

Petter Berggren

Styremedlem

Ola S. Pedersen

Ansatterepresentant