Hva er Road Safety?

Prosjektet Road Safety har som mål å være en aktiv arena for arbeidstrening, kompetanseheving og integrering av personer som står langt utenfor ordinært arbeidsforhold. En arena som bidrar til økt kompetanse på vakthold og sikkerhet under gjennomføring av sykkelritt, der deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg.

Du kan laste ned en brosjyre her: Last ned

 

I Sesongen 2020 jobbet 38 deltakere over 1500 arbeidstimer fordelt på 29 ritt døgn, i en spesiell sesong, preget av covid-19, ble dette gjennomført fra Juni – Oktober. I en normalsesong er det oppdrag nesten hver helg fra April – Oktober. Hovedsakelig på NorgesCup, NM landevei, UM og et utvalg av UCI –ritt.

Deltakerne mottar dugnadslønn (Inntil kr 10 000,- pr år) for timene på vakt og får alle andre kostnader dekket av prosjektet (reise, arbeidstøy osv) de vil også motta en attest for utført arbeid på slutten av sesongen. Vi sørger også for mat og god innkvartering!

Vårt fokus er å gi deg som deltaker mestring og innhold i hverdagen, kule opplevelser, et nytt nettverk, på dine egne premisser.

Du velger selv hvilke ritt du vil jobbe på via vår nettside, og du velger selv hvordan du vil benytte deg av tilbudet.

Hva kreves av deg?

Vi krever at du har tatt et standpunkt i forhold til rusmidler og/eller kriminalitet og at du er helt rusfri når du er med oss.

Deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg, minstekravet for å jobbe som vakt er et nettbasertkurs som heter Løypevakt, dette kurset tar i underkant av to timer.

Vi kan bistå deg via fjernhjelpsløsninger/telefon/eller vi kan være fysisk tilstede dersom om du ønsker det.

Man kan også utvide til kompetansen og bli stasjonære vakter med trafikkregulerings myndighet under sykkelritt.
 Del 1 av kurset er nettbasert og del 2 gjennomføres i et klasserom og avsluttes med en praktisk del og en prøve.

Dette åpner mulighetene for flere krevende og spennende arbeidsoppgaver.

Alle deltakere vil få nødvendig hjelp og oppfølging til å nå «sine mål», om man bare har lyst til å få noen kule opplevelser sammen med mennesker med samme bakgrunn, få et nytt nettverk eller om man har et ønske om å en dag kunne stå i et ordinært heltids/deltids arbeid.

For mer informasjon og linker til kurs kan du se på denne siden

Please enter a valid URL